Home
Man behøver ikke at være den næste Mark Zucherberg for at starte op på egen hånd. Hvad med at du finder din indre iværksætter og prøver lykke med dagpenge i baghånden - løsningen hedder selvstændig bibeskæftigelse. og Foto: Guillaume Paumier, CC-BY.

Du behøver ikke at være Mark Zucherberg (grundlægger af Facebook.com) for at starte op på egen hånd. Hvad med at du finder din indre iværksætter og prøver lykken med dagpenge i baghånden – løsningen hedder selvstændig bibeskæftigelse. og Foto: Guillaume Paumier, CC-BY.

Overvejer du at starte din egen virksomhed? – men er du i tvivl, om hvad reglerne er for at drive virksomhed, imens man modtager dagpenge? Så læs videre og lær om fordele og ulemper ved selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse og det at drive sin selvstændige virksomhed som dagpengemodtager. I artiklen svarer jeg på ofte stillede spørgsmål om emnet. Du finder også en masse nyttige links til at starte egen virksomhed fx til at downloade en forretningsplan. Nederst i artiklen linker jeg direkte til flere a-kassers hjemmesider om selvstændig bibeskæftigelse.

Jeg kan ikke love dig, at du finder fif til, at du starter den næste Facebook og blive mangemilliardær. Men mindre kan vel også gøre det?

Husk at denne guide ikke fritager dig for at rådføre dig med din egen a-kasse før du starter din egen virksomhed som modtager af dagpenge: Din a-kasse skal godkende før du starter op med selvstændig bibeskæftigelse som dagpengemodtager.

Jeg ønsker dig held og lykke med din forretningsidé og din jobsøgning!

Med venlig hilsen

Morten Fogelstrøm, Jobcenterindsats

Hvad er fordelene ved selvstændig bibeskæftigelse?

Der kan være mange fordele ved starte sin egen virksomhed i det små, imens man er jobsøgende og på dagpenge:

Fordele ved selvstændig bibeskæftigelseEkstra indtægt: De penge du tjener modregnes kun ud fra dit tidsforbrug og ikke ud fra indtjeningen, så hvis du har en høj timesats, så er der en del ekstra penge at hente. Hvis du fx kan tjene 500 kr. i timen som konsulent med rådgivning, så er din gevinst forskellen mellem de 500 kr. og din ”timeløn” som dagpengemodtager som er ca. 110 kr.

Undersøg en iværksætterdrøm: Du kan afprøve en idé til en virksomhed i et mindre omfang og stadig bevare et økonomisk sikkerhedsnet.

Kompetenceudvikling: Du kan anvende dine kompetencer imens du er jobsøgende; og du kan på den måde prøve sikre dig at dine evner vedligeholdes, frem for at de langsomt fader ud.

Hvad er ulemperne ved at starte sin egen virksomhed, mens man er på dagpenge?

Ulemper ved selvstændig bibeskæftigelseDet kan skade din jobsøgning: Du kan risikere at dine idéer om at starte egen virksomhed er urealistiske og at de tager fokus væk fra din jobsøgning.

Skrappe regler: Der skrappe regler for hvad du må imens du modtager dagpenge prøver lykken med selvstændig bibeskæftigelse. Samtidigt skal du være opmærksom på a-kasserne administrerer reglerne meget forskelligt.

Dagpengeperioden forkortes: …med 26 uger som dog kommer tilbage, hvis du igen ophører med selvstændigt bibeskæftigelse.

Retten til seks ugers selvvalgt uddannelse bortfalder i det øjeblik du godkendes til selvstændig bibeskæftigelse. Retten til dette kommer tilbage i det øjeblik du opgiver din selvstændige bibeskæftigelse – selvfølgelig, hvis du i øvrigt opfylder betingelserne for seks ugers selvvalgt uddannelse.

Du optjener ikke timer. Dine bibeskæftigelse tæller ikke som timer i forhold til at optjene til en ny dagpengeperiode. Det gør kun de timer, du har som lønmodtager.

Hvorfor skal a-kasserne godkende mit selvstændige bibeskæftigelse før jeg starter?

Din a-kasse skal sikre sig at loven overholdes, før de tør udbetale dig dagpenge. Hvis a-kassen laver en fejl og udbetaler dig penge uden at loven overholdes, risikerer de at skulle betale for fejlen.

Hvad er de vigtigste regler for selvstændig bibeskæftigelse?

Husk at du skal søge job under selvstændig bibeskæftigelse.

Husk at du skal søge job under selvstændig bibeskæftigelse.

Du skal stadigvæk stå til rådighed 100 % for ordinært fuldtidsarbejde. Det betyder, at du løbende skal søge arbejde og at du skal kunne påtage dig ordinært arbejde med dags varsel. Det betyder bl.a., at arbejdet som selvstændig skal kunne foregå uden for almindelig arbejdstid. Læs mere om de forskellige a-kassers forklaringer af reglerne på deres hjemmesider. Jeg linker til flere a-kassers gode forklaringer længere nede.

Du skal opgive de timer du arbejder som selvstændig på dit dagpengekort. Du vil blive modregnet for de timer som du arbejder med selvstændigt bibeskæftigelse time for time. Det er værd at understrege, at du modregnes uanset om du faktisk har indtjening eller ej.

Hvornår er man egentlig selvstændig i forhold til dagpengesystemet?

Når du driver virksomhed for egen og risiko så er du at betragte som selvstændig. Det vil sige, at du ikke er sikret indtægt såfremt en opgave mislykkes eller at en kunde ikke kan eller vil betale.

Hvorlænge mange timer må man arbejde med selvstændig bibeskæftigelse?

Det er ikke nogen fast regel for, hvor mange timer man må arbejde. A-kassen vil vurdere, om omfanget af din selvstændige bibeskæftigelse er inden for rammerne. Hvis du f.eks. igennem længere tid bruger 15-20 om ugen, så kan de vurdere, at der ikke længere er tale om en bibeskæftigelse.

Hvor meget må man tjene med selvstændig bibeskæftigelse?

Der er ikke nogen beløbsgrænse for din indtjenening. Men bliver indtjeningen for høj, vil a-kassen vurdere, at der er tale om et niveau som ikke længere er bibeskæftigelse. Husk at du ikke trækkes ud fra indtjeningen, men ud fra dit timeforbrug. Så det kan godt blive til en lille god og ekstra indtægt, når du kombinerer din jobsøgning med selvstændig bibeskæftigelse.

Hvor længe kan man arbejde med selvstændigt bibeskæftigelse?

Din dagpengeperiode nedsættes med 26 uger i det øjeblik du godkendes til selvstændigt bibeskæftigelse. Så du kan altså arbejde lige så længe som du har dagpengeret. Dog er det værd at bemærk, at I de uger hvor du har indtjening som selvstændig, så modtager du supplerende dagpenge. Supplerende dagpenge kan du imidlertid kun modtage i op til 30 uger. Reglerne om supplerende dagpenge bør du sikre dig, at få en grundig vejledning om af din a-kasse. Hvis du opgiver, at drive selvstændigt bibeskæftigelse undervejs, så får de 26 uger tilbage igen.

Hvordan starter man en ny virksomhed?

Startvækst er en glimrende portal med viden og værktøjer til at hjælpe med opstarten af en ny virksomhed.

Startvækst.dk er en glimrende portal med viden og værktøjer til at hjælpe med opstarten af en ny virksomhed.

Du kan læse videre om at starte en ny virksomhed på startvaekst.dk. Du finder et væld af nyttige informationer og guides. Du kan f.eks. tage iværksættertesten, som indeholder tre forskellige test til at vurdere din egnethed som iværksætter. Du finder også guides til forretningsplaner.

Hvis du mener, at denne guide til selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse mangler et en ressource eller vigtig information, så læg en kommentar under artiklen og begrund hvorfor linket er værd at tage med.

Hvordan får jeg jobcentret til at støtte min idé om egen virksomhed?

Jobcentret ser sin rolle som at støtte dig i varig selvforsørgelse primært i ordinært lønnet arbejde. Men kan du på sigt blive selvforsørgende via egen virksomhed vil mange ønske at støtte dette. Jobcentret kan fx støtte via vejledning og afklaring dvs. rådgivning og måske et iværksætterkursus. Du kan således også tage kursus i start af egen virksomhed, som er godkendt under reglerne for seks ugers selvvalgt uddannelse. Hvis du ønsker at vise din motivation over for jobcentret kan du vælge at lave en forretningsplan og vise den til din jobkonsulent. De fleste jobkonsulenter vil tage vel imod dette initiativ.

Hvorfor er det ellers smart at have en forretningsplan?

En forretningsplan er en plan for virksomhedens etablering, drift og udvikling frem mod en rentabel virksomhed. Forretningsplanen skal sikre at der er fornuft og perspektiv i dine idéer. Forretningsplanen skal også bruges hvis du sidenhen søger økonomisk støtte til din virksomhed i en bank eller hos investorer. Du kan læse mere om at lave en forretningsplan på startvaekst.dk.

Hvordan ved jeg, om jeg egner mig som iværksætter?

Jeg plejer at sige, at vis du ikke kan skrive en nogenlunde forretningsplan, så er du sikkert ikke motiveret nok til at drive din egen virksomhed. Du kan også teste dit potentiale som iværksætter ved at tage iværksættertesten. Du finder iværksættertesten på startvaekst.dk.

Hvad siger forskellige a-kasser om selvstændig bibeskæftigelse?

Jeg har samlet en række direkte links til a-kasser som hver især beskriver selvstændig bibeskæftigelse:

Ledernes a-kasse om selvstændig bibeskæftigelse

CA a-kasse selvstændig bibeskæftigelse

Akademikernes a-kasse om selvstændig bibeskæftigelse

MA a-kasse om selvstændig bibeskæftigelse 

ASE a-kasse om selvstændig bibeskæftigelse

Husk, at du sagtens kan skifte a-kasse selvom du er ledig. Du bør undersøge hvordan din egen eller din kommende  a-kasse forvalter reglerne om selvstændig bibeskæftigelse.

Læs mere om at vælge den bedste eller den billigste a-kasse. Det er en stor artikel, som desuden fortæller dig, hvordan du får din vilje i din a-kasse.

Del dine egne erfaringer med selvstændigt bierhverv eller gode links til viden om iværksætteri!

Skriv dine kommentartarer i feltet herunder. Tak fordi du bidrager.

Reklamer

2 thoughts on “Guide til selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse med dagpenge

    • Hej Henrik. Nej, de er erstattet af 6 ugers jontettet uddannelse for de ufaglærte og lavtuddannede. Der er kommet positivliste som har en række kurser på erhvervsuddannelsesniveau. Jobcentret kan principielt godt sige ja efter rn konkret vurdering til fx et iværksætterkursus.
      Mvh
      Morten

Læg en kommentar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s